Zpracování cookies

O COOKIES

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu.

TYPY COOKIES

Na soubory cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

PLATNOST

krátkodobé cookies – Platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.
dlouhodobé cookies – Platí několik dní až měsíců.

ÚČEL

klíčové (funkční) cookies – Bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
analytické – Umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Podle nich vylepšujeme strukturu, podobu i obsah stránek.
trackovací a remarketingové – Pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
konverzní – Slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na naše stránky dostávají. Díky tomu můžeme stránky vylepšovat a dělat je uživatelsky příjemnější.
Tato webová stránka při jejím prohlížení ukládá do vašeho zařízení pouze funkční krátkodobou cookie, a to tuto:
Zobrazování vyskakovacího okna s upozorněním
Účel: Při vstupu na webovou stránku dochází ke zobrazení „Důležitého upozornění“ (tzv. pop-up okno) s informací, která je velmi důležitá pro zobrazení každého uživatele webové stránky. Pokud si však uživatel upozornění přečte, je oprávněn zatrhnout volbu „již nezobrazovat“ a po dobu prohlížení webové stránky již nebude tímto upozorněním rušen. Tato cookie slouží k zajištění této funkce, tedy k nezobrazování upozornění při zatržení této volby.
Právní základ pro uchování dat: oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Doba uchování dat: jedná se o tzv. session cookie, tedy data jsou uchována pouze po dobu jedné návštěvy.
Příjemci: jedná se o tzv. vlastní cookie, tedy data nejsou předávána třetím osobám vyjma pověřených zpracovatelů.
Kategorie uchovaných dat: cookie uchovává toliko informaci o zatržení příslušné volby a číslo cookie.
Další informace o zpracování osobních údajů: Máte právo na námitky a další práva stanovená GDPR, resp. účinnou právní úpravou. Informace o správci, jeho kontaktech včetně kontaktů na pověřence, rozsah a vysvětlení práv a způsobů jejich uplatnění jsou dostupné zde.

VYPNUTÍ UKLÁDÁNÍ COOKIES

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v ní uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu anebo prohlížení webové stránky a její funkce. Ke zjištění více informací o cookies a způsobech jejich odmítnutí můžete využít nástroje pro spotřebitele vytvořené v rámci samoregulačních programů, viz např.: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.